Contact

  • Julianalaan 66
  • 3843 CC Harderwijk
  • +31 6 40 222 493
  • post@rkgf.nl

Fotografie van Cultureel Erfgoed
Voor musea en andere culturele instellingen, restauratoren, kunstenaars en onderzoeksinstellingen.

Lees meer
 

Verscherping

Verscherping van een foto is door lokaal contrast te verhogen in software, de scherpte-indruk te verhogen.

Hoe werkt het
Bij elke overgang van een licht gedeelte naar een donker gedeelte in een foto, wordt langs de rand het lichte iets lichter gemaakt en het donkere iets donkerder. Het lokale contrast wordt verhoogd. Hierdoor lijkt de foto scherper, de scherpte-indruk is groter. Een zekere mate van verscherping is goed, maar pas als duidelijk is waarvoor een foto gebruikt gaat worden en in welk formaat. Een goede drukker zal een verscherping toepassen, afhankelijk van het drukwerk dat hij gaat drukken.
Een echt grotere scherpte is alleen te bereiken met een betere camera en betere lenzen, een hogere resolutie of tiling.

Gevaar
Een verscherping is nooit terug te draaien. Wees terughoudend. Een oververscherping ruïneert je beeld.

Mogelijkheden
Je kunt verscherping altijd nog toepassen. Er is dus geen reden om een algemene verscherping te doen, meteen nadat je een foto gemaakt hebt.
Het kan heel nuttig zijn om bijvoorbeeld voor een presentatie een foto te verscherpen. Als je een foto verscherpt, sla hem dan als een aparte versie op, houd altijd je origineel origineel.

Metamorfoze
Bij de normen voor Metamorfoze wordt oververscherping heel zwaar aangerekend.

Voorbeelden: niet verscherpt en oververscherpt. Beide foto's zijn sterk vergroot afgebeeld.