Contact

  • Julianalaan 66
  • 3843 CC Harderwijk
  • +31 6 40 222 493
  • post@rkgf.nl

Fotografie van Cultureel Erfgoed
Voor musea en andere culturele instellingen, restauratoren, kunstenaars en onderzoeksinstellingen.

Lees meer
 

Tiling

Tiling is het in delen opnemen van een vlak werk, met een zekere overlap, en deze delen door stitching tot één groot bestand maken.
Het doel is om een grotere resolutie te bereiken dan met een enkele opnamen mogelijk is. Stitchen kan met Photoshop of met PTGui. De overlap die minimaal nodig is, is 20 %, maar meer is veiliger. Om een hoge kwaliteit te bereiken, is een systeem nodig om de camera accuraat te verplaatsen tussen de opnamen. Als de opnamen niet zuiver haaks op het werk of niet steeds op dezelfde afstand worden opgenomen, wordt de stitch niet passend.
Zie ook BRCP voor een video.
De tiling resulteert in een groot bestand, waarbij 2 GB geen uitzondering is. Als viewer-programma kan Zoomify worden gebruikt, waarmee de foto in een webbrowser bekeken kan worden, op iedere computer. Zie Lucas van Leyden - Laatste Oordeel

Toepassingen
Van oudsher wordt tiling toegepast bij IR-reflectografie, vanwege de beperkte camera-resolutie. Voor zichtbaar, UV-fluorescentie en strijklicht vindt het steeds meer ingang, evenals voor röntgen-opnamen, hetzij met gedigitaliseerde films, hetzij met directe digitale opnamen.


Beperkingen
Bij ruimtelijke werken is tiling niet mogelijk. Ook bij schilderijlijsten is geen goed resultaat te behalen. Dit komt doordat elke opname vanaf een ander standpunt gemaakt wordt, waardoor het perspectief steeds anders is. Dit heet parallax.

Bij werken met grote egale delen is er mogelijk te weinig beelddetaillering voor het stitch-programma om corresponderende beeldpunten te vinden. Hiervoor is een workaround mogelijk die reeds bij de opname gedaan moet worden. Deze is bewerkelijk, maar afdoende.