Contact

  • Julianalaan 66
  • 3843 CC Harderwijk
  • +31 6 40 222 493
  • post@rkgf.nl

Fotografie van Cultureel Erfgoed
Voor musea en andere culturele instellingen, restauratoren, kunstenaars en onderzoeksinstellingen.

Lees meer
 

Pixel

Het kleinste beeldelement in een foto.
Van een pixel is beschreven wat zijn positie is in de foto en de drie waarden van Rood, Groen en Blauw die hij heeft. Een pixel is dus een groepje van tenminste 5 getallen. En niet, zoals hier op de achtergrond een vierkant blokje met een kleur. Dat is maar een weergave van te groot geworden pixels.

Elke pixel heeft een hele ontstaansgeschiedenis.
Hij begint in een camera, als de meting van een klein lichtmetertje, ergens op een sensor - analoog dus, achter een rood filtertje, of een groen of een blauw. De meting wordt, omgezet in een getal, naar een computer gestuurd en opgeslagen. Er wordt bij vermeld achter welke van de 3 kleurfilters deze meting is gedaan. Dan gaat de computer eens kijken wat de buren van de pixel hebben gemeten, en in welke kleur. Er is een weging nodig, over wie het meest te vertellen heeft. Als het gemiddeld heel geel is zal er wel kunstlicht geweest zijn, en dan hebben de blauwe pixels een grotere stem. Onze pixel krijgt naast zijn eigen meting nog twee waarden van de buren in de andere kleuren toebedeeld, en die mag hij, samen met zijn eigen waarde, en zijn positie, onthouden als zijn 3 waarden. Dan gaat de fotograaf in Photoshop nog eens lopen trekken en duwen aan die mooie meting, omdat hij dat dan weer mooier vindt. Of omdat dat volgens de kleurkaart moet. Als dat allemaal klaar is worden zijn 5 getallen op een harde schijf geschreven, samen met alle andere pixels. En heel soms komt hij op een beeldscherm terecht. Als dan ook nog de foto op 100% wordt bekeken heeft hij helemaal de beschikking over de 3 kleurtjes van één beeldschermpixel. En het kan ook gebeuren dat de hele boel door elkaar wordt geschud en dan worden er 4 waarden verzonnen die samen een mooie kleur drukinkt geven. Dan komt hij in een boek, of in de krant.